INDEKSET E ARKIVIT APOSTOLIK TË VATIKANIT (ARCHIVIO APOSTOLICO VATICANO)

Dr. Etleva LALA Eötvös Loránd Tudományegyetem (Universiteti ELTE) Programi i Albanologjisë, Budapest, Hungari Arkivi Apostolik i Vatikanit është një mister jo vetëm për shkak të lëndës burimore tepër të vëllimshme, por edhe për shkak të vështirësisë për ta gjetur lëndën burimore. Maria Luisa Ambrosini e cilëson këtë arkiv si “sekret” për shkak të sistemit tejet … Continue reading INDEKSET E ARKIVIT APOSTOLIK TË VATIKANIT (ARCHIVIO APOSTOLICO VATICANO)